Vi tenker miljø:

Grønt punkt

Når du har medlemskap i Grønt Punkt støtter du administrasjon for returordninger vedrørende plast, metall og kartong. Her kan du også se deres hjemmeside: http://www.grontpunkt.no/

Svanemerket

Svanemerket er et eget sertifikat med eget nummer for trykkeriet. Svanemerket som brukes på trykksaken skal tilhøre det trykkeriet som du bruker. Svanen stiller strenge krav til trykkfarger, vaskemidler, fuktevann etc. Her finnes egne permer med datablader. Se forøvrige dere hjemmeside: http://www.svanemerket.no