En reise gjennom RKGrafisk

Historie: RKGrafisk startet sin virksomhet i 1968 av Erik Nyhus. Ideen var å bruke sin egen fagkunnskap på markedsføring og reklame til å gi gode råd. Målet var å hjelpe kundene til å få mest mulig igjen for sitt reklamebudsjett. RKGrafisk utviklet dette konseptet videre til også å omfatte produksjon av papirbasert reklame. Tidlig ble det klart at gode løsninger og høy kvalitet vant frem hos våre kunder. Med fokus på fagkunnskap, investeringer i den beste og nyeste teknologi, resulterte i at vi leverte komplette produkter med den beste kvaliteten i gode økonomiske rammer. Målet var å formidle budskap på en så god måte at det skulle øke merverdien for våre kunder.

Forretnings ide: RKGrafisk har som mål å skape merverdi for sine kunder ved å formidle budskap med den høyeste kvaliteten.

Visjon: Vårt mål er fornøyde kunder. Vi skal nå dette målet ved å gi trygghet og service gjennom godt samarbeid.

Kunnskap: Dette er grunnleggende for å formidle budskap på en best mulig måte. Det har vært viktig for oss å erkjenne at kunnskap er ferskvare og noe som må tilegnes i et miljø med lyst til læring og utvikling. Vår kompetanse gir grunnlag for godt samarbeid og levering av de beste produkter.

Verdier: Det er viktig for oss å fortelle om vårt arbeid for sunne verdier i vår virksomhet. Dette er drivkraften for vår fremstilling av gode produkter. Noen av våre viktigste verdier er hjelpsomhet, ærlighet, tilgjengelighet og at vi er til å stole på.

Samarbeid: Vårt arbeid med å bygge gode relasjoner er et ledd i den langsiktige satsningen. Vi skal lytte til våre samarbeidspartnere og med vår kompetanse kunne gi de beste råd for en riktig beslutning.

Kvalitet: ISO 12647-2 standardisering av trykk er en dokumenterbar høy kvalitet. Dette har vært og er en stor investering av kunnskap for fremtiden. Denne standardisering gjør hverdagen for våre kunder og oss enklere, tryggere og sikrere.

Personlig kontakt: Gjennom våre personlige kontakter er vår intensjon å skape gode menneskelige relasjoner til våre samarbeidspartere.

Økonomi: Vi har gjennom flere tiår bygd opp en god økonomi. Dette gir oss handlefrihet og mulighet til å investere i fremtiden.

Miljø: Vårt miljøarbeid resulterte i at bedriften ble svanemerket i 2005. Dette arbeidet er hele tiden i utvikling og følges opp med sertifisering.

Utvikling: Vårt grunnlag for utvikling er god økonomi, gode verdier og evne til god kommunikasjon med våre samarbeidspartnere. I vårt utviklingsarbeide er det høyt fokus på kunnskap, klare visjoner og mål. Vi har viljen, lysten og vår stolthet til det å utvikle og skape gode produkter som vil gi verdiskapning for våre kunder.

Produkter: RKGrafisk har en meget fleksibel produksjon og leverer et bredt utvalg av produkter. Foldere i mange forskjellige formater og antall sider. Reklamekort enten for innklebing i blader eller for utsendelse. Plakater og postere i små og store formater til butikkreklame, til konserter eller til bilag i blader produsert på papir eller kartong. Brosjyrer til presentasjon av forretninger, organisasjoner, produkter eller som et salgsverktøy for alle typer bransjer. Blader i mange forskjellige kategorier er også en av våre store spesialiteter, enten det er få eller mange sider. Bøker er for oss selve symbolet på formidling av budskap. Vi leverer lærebøker, skjønnlitteratur, kunstbøker, praktbøker, romaner og ellers mange forskjellige bøker gjennom året. Alle våre produkter kan produseres helt ned til de små og opp til de store opplag.

Nøkkeltall

Omsetning i 2014 - 75,9 mill. RKG har en sunn økonomi og drift. Vi har trippel AAA i kreditverdighet. Våre kunder stiller store krav og vi oppfyller de med god levering og kvalitet. Dette trimmer våre rutiner til å bli blant de beste. Vi tar også vare på miljøet med Svanemerket og Grønt Punkt.

Fremtid

RKG har alltid vært klare for nye maskiner og muligheter. Vi prøver å være fremtidsrettet når nye maskiner skal kjøpes. Vi var tidlig ute med både 10 farger og UV lakk hybrid maskin. Hva neste investering vil bli er ikke avklart, men at den vil være noe som er nytt og spennende er helt sikkert.

Kundegrupper

RKG jobber vesentlig med reklamebyråer. Dette er kreative og spennende kunder å møte, de stiller krav til sin underleverandør og det er noe vi liker. Krevende trykksaker er noe vi kan. Vi har også direkte kunder som Norsk Tipping, Handelshøyskolen BI og andre. Vi trykker for de store forlagene i Norge, da gjerne tunge kunstbøker som Odd Nerdrum, Morten Krogvold og andre kjente kunstnere.